!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrättsrätt

Bostadsrättsföreningen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som mot ersättning och utan tidsbegränsning upplåter föreningens lägenheter med bostadsrätt till medlemmarna. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlemmarna har inte äganderätt till sina lägenheter utan har en form av nyttjanderätt kallad bostadsrätt.

Som bostadsrättshavare är du medlem i en förening som äger huset och tar ansvaret för fastighetens skötsel. Medlemsskapet ger också inflytande över föreningens verksamhet. Varje bostadsrättshavare har ansvaret för att vårda sin lägenhet.

 

Hur styrs vår bostadsrättsförening?

Föreningens medlemmar väljer på föreningsstämma en styrelse som ansvarar för förvaltningen. Föreningen har en stadgar som reglerar föreningens och styrelsens arbete. Dessutom finns det en särskild lagstiftning som gäller för bostadsrättsföreningar.

För mer information och för att se vilka som är med i styrelsen se rubriken "Styrelsen". 

 

Vem äger vad i en bostadsrättslägenhet?

I ett särskilt upplåtelseavtal med föreningen har varje bostadsrättsinnehavare träffat avtal om vilken lägenhet och vilka andra ytor i föreningens fastighet som bostadsrättshavaren nyttjar som bostadsrätt och för vilket man betalar årsavgift. Skyldigheterna och rättigheterna som bostadsrättshavare och medlem regleras dessutom av föreningens stadgar och av aktuell lagstiftning.

 

Som bostadsrättsinnhavare förvärvar man bostadsrätten och därmed nyttjanderätten till en lägenhet i det skick som är avtalat med föreningen. Lägenheten är utförd i ett grundutförandeskick, dvs. i det utförande som bostadsrättsföreningen beställt från entreprenören (Besqab).

 

Före inflyttningen kan bostadsrättshavaren köpa material utöver eller istället för något material som ingår som i grundutförandet. Tillvalet, till exempel en annan tapet än vad som är grundutförandet, inglasning av balkong, andra dörrar etc har bostadsrättshavaren köpt av Besqab eller annat företag. Det medför att tillvalen är lös egendom som ägs av bostadsrättsinnehavaren och inte ingår i det som föreningen upplåtit med nyttjanderätt. Lösöret kan bostadsrättshavaren försäkra genom att teckna en särskild bostadsrättsförsäkring. Föreningen har en försäkring som täcker föreningen egendom.

 

Skötsel och underhållsansvar

Föreningen svarar för yttre underhåll och skötsel av fastigheten. Bostadsrättsföreningen äger huset som har adressen Kyrkogatan 9 samt markområde runt husen.

Som bostadsrättsinnehavare har man förvärvat nyttjanderätten och ansvarar i enlighet med föreningens stadgar för bostadens inre underhåll och skötsel. Till det inre underhållet räknas även underhåll av mark om föreningen upplåtit sådan till dig.

Skötsel och underhållsskyldighet för föreningen och för bostadsrättsinnehavaren finns också reglerat i bostadsrättslagen.

  

Överlåtelse av bostadsrätt

Vid försäljning, uthyrning i andra hand eller annan överlåtelse av bostadsrätt skall ett särskilt överlåtelseavtal tecknas. För att överlåtelseavtal skall bli giltligt ska det sändas till styrelsen. Föreningen tar därefter ställning till om köparen får bli medlem i föreningen eller om andrahandsuthyrningen godkännes.

Överlåtelsen av bostadsrätten blir ogiltig om köparen nekas medlemsskap  eftersom det kräver medlemsskap för att kunna vara bostadsrättsinnehavare och nyttja lägenheten med bostadsrätt