!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Måste jag fråga om lov?

Som bostadsrättshavare har du stor rätt att göra om din lägenhet, även om du faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt. Faktum är att du t.o.m enligt lag är skyldig att hålla bostaden i gott skick. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Du måste fråga styrelsen om lov när det gäller:

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp värme, vatten, TV, radio, bredband och annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov eller bygganmälan exempelvis inglasning och förändring av balkonger.

Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen neka dig tillstånd om inte "åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen". Mycket är således  tillåtet om det bara utföres på rätt sätt. Arbetet skall vara fackmässigt utfört. Detta kräver som regel en fackman.

Begreppet fackmässigt innebär att om du utför arbetet själv så måste du följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrums-renovering, om du inte följer dessa anvisningar anses de inte åtgärden som fackmässig. Åtgärden skall således vara korrekt utförd. Vid en skada kan försäkringsersättning helt utebli om du inte följt meddelade anvisningar eller om åtgärderna inte varit fackmässigt eller bristfälligt utförda.

Ett bra råd är att fråga styrelsen först, om du känner osäkerhet, så slipper du problem i efterhand.

 

Några exempel på vad du får respektive inte får göra utan tillstånd från styrelsen

 

JA Innertak

Det är fritt fram att sätta upp innertak. Det kräver inget tillstånd. Ska du installera spotlights - låt en behörig elektriker dra elen.

NEJ Kök

Att flytta på köket kräver både styrelsens tillstånd och bygganmälan.

JA Köksutrustning

Det är du själv som ansvarar för att byta ut vitvarorna och annan köksutrustning.

JA Telefon, bredband och kabel-TV

Du får själv dra ledningar i lägenheten.

NEJ Balkong

Om du vill sätta upp markis eller parabolantenn behöver du styrelsens tillstånd. Detsamma gäller inglasning av balkong, som även kräver bygglov.

JA El

Ingrepp i elledningarna inom din lägenhet kräver inget tillstånd men låt behörig elektriker utföra jobbet om du känner det minsta osäkerhet.

NEJ Badrum

Du får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan att söka tillstånd från föreningen. Ingreppen kräver dessutom bygganmälan. Tänk på att de flesta tvister som uppstår efter renoveringar gäller just vattenskador, vilket kan bli dyrt för hela föreningen.

JA Badrumsporslin

Du bestämmer själv om du vill byta ut ditt badkar, din WC-stol eller annat porslin i badrummet.

NEJ Ventilation

Du får inte göra ingrepp eller installationer i lägenhetens ventilationssystem utan tillstånd från föreningen.

NEJ Element

För att flytta element måste du begära tillstånd från styrelsen.