!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand är det följande process som gäller:
 

1. Den som vill hyra ut sin bostad i andra hand måste ha tillstånd
    från styrelsen.
 

2. Styrelsen ger tillstånd till uthyrning som mest för ett år i taget.
 

3. Den som vill hyra ut i andra hand ansöker om detta hos styrelsen
    genom att fylla in den blankett - Andrahandsuthyrning - som finns
    här och lägger den i föreningens postlåda i entrén. 
 

4. Kom ihåg att det är du som medlem som fortfarande ansvarar för
    att avgiften till föreningen blir betald i tid och att du får
    betalningsanmärkningar om detta inte sköts ordentligt. Byt inte ut
    skyltar på brevlådan och dörren. 
 

5. Kom också ihåg att det är du som medlem som ansvarar för att
    din hyresgäst följer alla ordningsregler i huset, så var aktsam vid
    valet av hyresgäst.

6. Styrelsen meddelar sitt beslut om andrahandsuthyrningen
    skriftligen efter närmaste styrelsemöte.

Dokument

Andrahandsuthyrning.doc 2011-12-09