!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Balkonger - inglasning och markiser

Markiser och balkongskydd 

Om du vill sätta upp en markis och/eller balkongskydd på din balkong gäller följande för Brf Silvergjutaren.

 

  • väv ska vara enfärgad
  • väv skall vara i en mild, varm kulör som heter vete/ble
    ex: http://www.dittsolskydd.se/vav/84/67/6318-ble.html
  • installation av markis ska vara fackmannamässigt genomförd
  • ingen åverkan får ske på byggnadens fasad    
  • Styrelsen ska konsulteras innan något sätts upp    

 

Vädringsställ på balkonger och uteplatser

Jag vill fästa en vädringshållare på väggen på min balkong, är det tillåtet?

Tyvärr är svaret nej!

Besqab svarar som följer:

Vi rekommenderar inte att fästa något i fasadputsen, som endast är 20mm tjock. Ytterväggen är uppbyggd med betong, 150mm cellplast, 50mm mineralull och 20mm armerad puts + färg.

Dels för att det kan uppstå fuktskador vid håltagning i putsen, även om putsen på huset är av typen ”tjockputs” som trots allt är lite förlåtande, den klarar fukt och är ”öppen” d v s kan ta upp och avger fukt. En tunnputs är tät och ännu mer känslig för punktering.

Där vi fäst in detaljer i putsen sitter det en plåt mellan putsbäraren (50mm mineralullsskiva) och det armerade putsskiktet (20mm). Jag tror även att det blir ett mycket större ”moment” på ett vädringsställ än vad det är på de saker vi fäst in, typ belysningsarmaturen.

Det är en betydande kostnad om man skulle försöka sig på att skära in en plåt, armera och putsa om för att montera ett vädringsställ vid varje balkong. För att inte riskera något kring garantierna bör det jobbet då utföras av Stark Fasad.

 

Jag vill fästa en ”grej” på golvet eller taket på min balkong.

Angående borrning i balkonger är rådet att vi inte rekommenderar det, och det för att vi inte skall ta på oss ett ansvar som vi inte har full kontroll på. Ett hål i betongen kan leda till att vatten och fukt samlas och på vintern fryser detta vatten. Vill det sig illa spräcks betongen och ett förlopp inleds som ingen vill ha. Det leder till följdskador som i värsta fall kan göra balkongen farlig.

Niklas Ingberg svarar som följer:

Skall man borra bör det göras minst ca 10cm innanför balkongkanten, innanför droppanvisningen. Om man sen tar bort skruven/pluggen måste hålet lagas. Annars finns risk att vatten samlas och då det fryser finns risken att det spräcker betongen.

Har man otur stöter man på armering ca 25-30mm in i borrhålet och man måste då få flytta hålet något. Då MÅSTE man absolut laga igen hålet vid armeringen. 

 

 

 

Inglasning

Information kommer, ta kontakt med styrelsen om du har några frågor.

Dokument

Skärmväggar Silvergjutaren.pdf 2013-05-27
Insynsskydd.odt 2013-05-21