!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Barnvagnar och cyklar

Rum speciellt avsedda för barnvagnar, rollatorer och rullstolar finns vid entrén.

Barnvagnar får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras i entréer och trapphus. (Se vidare under "Brandskydd").

Rum för cyklar finns i det gröna huset på gården, dit din vanliga husnyckel fungerar. Det finns även cykelställ utomhus på vårt entréplan. Cykelstället nedanför trappan tillhör Silverfabriken.

Inga cyklar får förvaras i barnvagns- och rullstolsförråden eller andra gemensamma utrymmen såsom garage eller hall.