!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering i Garaget

I huset finns det ett garage med 25 parkeringsplatser. Brf Silvergjutaren har 22 parkeringsplatser och Silverfabriken disponerar 3 stycken. Parkeringsplats följer inte med lägenheten vid försäljning/inflytt.

Om du vill ställa dig i kö för en parkeringsplats i garaget eller har frågor kring parkeringsplatserna så fyller du i nedanstående kontaktformulär. 

De parkeringsplatsen som finns på gården tillhör Brf Silverfabriken och är inte del av vårt kösystem.

Det är tillåtet att parkera på Sundbybergs gator, tänk på att det är avgiftsbelagt på vardagar och det mellan oktober och april, onsdagar är städdag på Kyrkogatan. För mer information besök Sundbybergs kommuns hemsida. 

                                 

Ordningsregler BRF Silvergjutaren Garage

Allmänt

 • Garaget får endast användas för uppställning av fordon såsom bilar, mopeder och motorcyklar, förutsatt att dessa tillsammans ryms inom den hyrda platsen. 

 • Annat gods får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras i garaget. 

  Exempelvis sommar-/vinterdäck, gasolbehållare, bensindunkar etc.

 • Vid årlig städning, vänligen uppmärksamma information och flytta ditt fordon.

 • Vid fel, anmäl snarast till styrelsen
   

In- och utpassering

 • Varje förare som kör in eller ut sin bil är skyldig att tillse att porten stängs efter sig.

 • Varje person som går i eller ut från garage är skyldig att tillse att dörrar för gångpassage blir ordentligt stängda.

 

Din garageplats

 • Det är inte tillåtet att hyra ut sin garageplats i andra hand.

 • Det är tillåtet att fixa med bilen förutsatt att man städar undan efter sig samt att det inte blir några fläckar, skador eller dylikt på mark eller är fara för andras fordon. (Med fixa menas inte större reparationer, svetsning etc.)

 • Det är tillåtet att rengöra bilen invändigt, dock inte att tvätta bilen i garaget.

 • Det är tillåtet att byta däck i garaget, dock får inte utbytta däck förvaras på eller i anslutning till garageplatsen.

 • Det är tillåtet att tillfälligt ställa upp annat på din plats, exempelvis pulkor för avrinning av snö. Med tillfälligt menas under en starkt begränsad tid, därefter ska det flyttas till förråd, balkonger, lägenheter etc.

Laddning av elfordon i garaget

Avgiften för parkering i garage avser inte möjlighet att ladda ett parkerat elfordon. Det är alltså inte tillåtet att ladda elfordon i ett strömuttag i garaget.

Styrelsen planerar att framgent genomföra en enkätundersökning, kring hur behoven ser ut nu och om 5 år. 
Denna kommer sedan att ligga till grund för när en utredning kring hur det rent praktiskt kan genomföras och hur de legala och ekonomiska aspekterna skall utformas. 
Det som Silvergjutarens styrelse behöver få mer kunskap kring, är vad våra elledningar klara, säkerhet, kapacitet in till huset osv. 
Vidare behöver man också ta reda på om de intresserade, har en betalningsvilja som täcker nyinstallation av kablage, uttag och elmätare. 

 

Önskar du få en garageplats?

I såfall vill Styrelsen att du anmäler detta via rutan nedan. Fyll i med namn, epost, telefonnummer och att du önskar hyra en plats. Därefter kommer någon av våra husansvariga i Styrelsen att kontakta dig.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.