!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfall och återvinning

Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar.

 

I vår förening har vi två sopkärl - hushållssopor och komposterbart - som vi delar med Brf Silverfabriken. Men där får inte allt slängas. Varje kärl har en särskild funktion. Det är viktigt att du håller dig till den indelning som är markerad på respektive kärl. Det kostar mycket pengar för föreningen om sopkärlen måste sorteras på nytt på grund av att fel saker slängs i kärlen. Merkostnaden belastar sedan allas hyra.  

Till vänster på Kyrkogatan nere på parkeringen vid lilla Thaistället kan du sedan lägga ytterligare sopor såsom:

 • Hårda plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Tidningar
 • Små batterier

 

Annat avfall som exempelvis bildäck, avdankade bokhyllor, bord, stolar, datorer, elsladdar, Tv-apparater etc. måste du själv ta ansvar för och köra till grovsophantering.

 

 Du själv måste därför ta ansvar för de sopor som inte soprummet är avsett för. Sundbybergs kommun tillhandahåller en kostnadsfri tjänst i form av en mobil återvinningscentral - ReTuren. Vart och när den kommer förbi här finns på kommunens hemsida. Där finns också information om den vanliga återvinningscentralen: 

http://www.sundbyberg.se/kommunalservice/avfall/forinvanare/returen.4.3c2ce57710bd872e82c80001911.html  

  

 Vilket avfall är vad?

I våra sopkärl

 • Hushållsavfall Det vill säga avfall som uppkommer i hushållet och som blir över då du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Kvar har du en soppåse med hushållsavfall, till exempel kattsand, blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, bomull, snus, tobak, cigarettfimpar, gummiband, snören och hushållspapper.
 • Komposterbart avfall Här hamnar alla dina matrester, potatisskal och dyl.

 

Vid sophanteringen längre ner på Kyrkogatan

 • Hårda plastförpackningar. Endast förpackningar, rena och torra. Dunkar och flaskor. Ta av korkar och kapsyler. Hårda plastförpackningar kan bli allt från bullerplank till diskborstar och blomkrukor.
 • Pappersförpackningar.

  Förpackningar av papper till exempel mjölk- och flingpaket, färdigmatsförpackningar, hundmatsäckar, sockerpåsar, skokartonger och hushålls- och toarullar lämpar sig utmärkt för materialåtervinning. Blir nya förpackningar.

 • Gör så här:
  Rengör förpackningarna.

  • I behållarna för papper kan du även lägga omslagspapper och förpackningar av wellpapp.
  • Ta bort innerpåsar av till exempel plast eller aluminium.
  • Platta till och vik ihop.
  • Lägg mindre förpackningar i större.

  I behållarna för papper ska du INTE lägga:

  • Tidningar, reklamblad och liknande. Dessa läggs i behållaren för tidningar.
  • Kuvert läggs i hushållsavfallet.
  • Stora kartonger som inte ryms i behållarna får inte ställas vid sidan av kärlet. Dessa skall lämnas på stadens återvinningscentraler.
 • Metallförpackningar. Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, aluminiumburkar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar. Blir nya förpackningar.
 • Färgade glasförpackningar. Rengjorda och torra flaskor och burkar. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Blir nya förpackningar.
 • Ofärgade glasförpackningar. Rengjorda och torra flaskor och burkar. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Blir nya förpackningar.
 • Tidningar. Tidningar är till exempel dagstidningar, veckotidningar, telefonkataloger, reklamblad och vanligt skrivpapper. Alla tidningar som samlas in återvinns till nya tidningar och toalettpapper.
 • Små batterier. Batterier innehåller miljöfarliga metaller som inte bryts ned. De måste tas om hand så att de inte kommer in i blodet hos människor.