!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd och säkerhet

 Föreningens ansvar

 Enligt Lagen om skydd mot olyckor (kap2, paragraf 2) ska  
 föreningen i egenskap av fastighetsägare arbeta systematiskt
 med brandskydd. Föreningen kommer att bedriva det
 systematiska brandskyddsarbetet genom att:

  • genomföra en årlig brandskyddsinspektion
  • fastighetsskötare regelbundet inspekterar brandskyddsutrustning och apparater, portuppgångar och allmänna utrymmen
  • säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade
  • verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet

Ditt ansvar

Medverka direkt till ett bra brandskydd och vår gemensamma säkerhet genom att försöka förebygga brand och att underlätta utrymning om brand uppstår. Följande är en sammanfattning av brandförsvarets råd och anvisningar. Mer information hittar du på http://www.storstockholm.brand.se/web/Brandsakerhet_8.aspx

Förebyggande åtgärder:

  • Kolla att du har en fungerande brandvarnare genom att trycka på testknappen. Du måste själv byta batteri när det behövs, kanske en gång per år.
  • Skaffa gärna en brandsläckare och brandfilt
  • Grilla inte på balkongen med annat än gasol- och el-grillar.
  • Var varsam med levande ljus

                                          

 

 

 

Om det börjar brinna i din lägenhet:

Grundreglerna i prioritetsordning är RÄDDA, LARMA, SLÄCKA.

Det viktigaste är att rädda alla ut ur bostaden, stäng dörrar och fönster för att förhindra spridning, tag trappan, inte hissen. Vår trappa är av typ ”röksäkert avskild” och säker utrymningsväg ut till det fria. Om det trots allt skulle vara rök i trappan, försök få komma in hos grannen.

Om du bedömer att det är möjligt, kväv den lilla branden. Vid brand i (eller vid rökutveckling från) elapparat, dra ur stickproppen innan du försöker släcka. Ring 112.

Om det brinner utanför din lägenhet:

Stanna i din lägenhet, stäng dörrar och fönster, täpp till luftintaget under fönstren om rök kommer in där. Ring 112.

Observera särskilt:

Barnvagnar, leksaker eller annat inte får placeras i gemensamma utrymmen som entréer, trappor och på våningsplan, brandförsvaret anser att det utgör en fara och att det kan vara hinder för säker utrymning.

 

Inbrottsskydd och lås

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen som entréer, barnvagns- och cykelrum, förråd etc. stängda och låsta för att förhindra inbrott. Se till att dörren går igen efter er och ser ni en entrédörr stå öppen så stäng den!

Var rädd om dina nycklar, anmäl omedelbart förlust till styrelsen!