!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Köpa/sälja lgh - mäklarinformation

Uppgifter om lägenheten - mäklarbild

För mäklarbilder/utdrag ur lägenhetsförteckningen hänvisar vi alla boende till vår support hos RB Ekonomi via epost till info@rbekonomi.se

Om annan än den boende begär ut uppgifter på en lägenhet skall denne bifoga en uppdragsbekräftelse, som styrker behörighet att inhämta informationen. 

Tidsperspektiv
Normalt tar en överlåtelse 3-4 veckor från det att samtliga handlingar har inkommit till RB Ekonomi.

I de fall där köparens förmåga att erlägga årsavgiften till föreningen bedöms vara otillräcklig kan en på förhand utfärdad borgensförbindelse, som bifogas ansökan om medlemskap, underlätta och påskynda behandlingen. 

 

Godkännande av medlemskap

  1. RB hanterar medlemskapet med styrelsen. Medlemsansökningar godkännes av styrelsen. I samband med denna medlemsansökan, vill vi passa på att informera om att alltid bifoga kopia på godkänd ID-handling, på både säljare och köpare.
  2. Som regel tas en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen behandlas av styrelsen. 

 

Handlingar och underlag

  1. Styrelsen behöver få in kopior på köparnas id-handlingar
  2. Styrelsen behöver få in undertecknad nyckelkvittens (mall nedan)
  3. Styrelsen behöver få in en kopia på köpekontraktet och medlems-ansökan (PDF.). Detta underlättar och spar tid för alla parter
  4. Alla handlingar i original skickas till föreningens förvaltar RB Ekonomi för handläggning

Pantärenden och hantering

Brf Silvergjutaren har för dessa typer av ärenden nu överlåtit till RB  att underhålla och hantera vårt lägenhetsregister. Det betyder att de hanterar och i Brf Silvergjutarens namn tecknar Pantärenden och svarar på frågor rörande detta.
Styrelsen vill därför nu hänvisa alla boende, banker och mäklare till

Förvaltning i Östersund AB – en del av Riksbyggen (RB)

Kontaktperson: Karin Engström 010 - 175 71 59

Växel: 010-175 71 00

Kundtjänst: 08-522 182 42
Adress: Box 84, 831 21 Östersund

www.rbekonomi.se


Panthandlingar skall sändas till adressen:

Brf Silvergjutaren

Idnr 44401

Box 1071

831 29 Östersund 

 

Vanliga frågor
Vi har sammanställt svaren på de vanligaste frågorna i föreningen i dokumentet nedan. 

 

Adresser och kontaktuppgifter

Styrelsen                              
BRF. Silvergjutaren                  
Kyrkogatan 9                        
172 32 Sundbyberg                

Ekonomisk förvaltare 

Förvaltning i Östersund AB – en del av Riksbyggen

Växel: 010-175 71 00

Kontaktperson: Karin Engström 010 - 175 71 59

Kundtjänst: 08-522 182 42
Adress: Box 84

831 21 Östersund

www.rbekonomi.se

 

 

 

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Nyckel Kvittens Brf Silvergjutaren 2018-11-07.pdf 2018-12-04
Avtal för köp av lägenhet där balkongen är inglasad 2018-11-08.pdf 2018-11-08
Vanliga frågor 20150807.pdf 2015-08-07
Energideklaration_613273_BRF_Silvergjutaren Juli 2014.pdf 2014-07-31
Sakkunnighetsbevis Imkanaler (fläkt i kök).pdf 2014-06-04
Radonmätningsprotokoll Brf. Silvergjutaren 2011.pdf 2014-06-04
Stadgar Brf Silvergjutaren.pdf 2014-05-26
Mätning_av_ljudisolering_2011.pdf 2012-02-08
Vattenprov_Silvergjutaren_2011.pdf 2012-02-08
Årsredovisning Brf Silvergjutaren 2017.pdf 2018-11-07

Uppdaterad 2018-12-11 av Björn Klebe